Klubbledning

Ordförande

/ Carl-Gustav Larsson

Kassör

Berth Svensson

Sekreterare

Gunilla Rydell Olsson / Almina Högberg