Gräsroten

Ett stort tack till er som var med och stöttade Föreningarna genom Svenska Spels satsning till idrottsföreningar under 2015. Om du inte registrerat dig, gör det nu så stöder du Långås IF eller Morups IF under 2016. När du använder spelkort kan du ange att Långås IF eller Morups IF ska få del av sponsorpengar från Svenska Spel. Anmäl dig till GRÄSROTEN via butik, internet eller genom att kontakta kundtjänst hos Svenska Spel.

Långås IF

Morups IF

Gräsroten